OPINION Strefa Druku pozyskała kolejne dofinansowanie | AURO Gliwice wynajem biur – biura – hale produkcyjne śląsk – wynajem powierzchni

OPINION Strefa Druku pozyskała kolejne dofinansowanie

30 październik 2013
OPINION Strefa Druku pozyskała kolejne dofinansowanie

Pierwsze umowy na wdrożenie CSR już podpisane

Już blisko połowa (21 z planowanych 43) umów o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR została zawarta pomiędzy PARP a beneficjentami projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedmiotowe umowy są wynikiem rozstrzygnięcia konkursu PARP, w ramach którego o bezzwrotną dotację w maksymalnej wysokości 100.000 zł mogli ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy chcący wdrożyć w swojej firmie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pierwszy nabór wniosków został przeprowadzony w II kwartale br. Dofinansowane projekty są inspirującymi pomysłami na poprawę funkcjonowania biznesu, tak by był bardziej ekologiczny, przejrzysty, przyjazny pracownikom i społeczności lokalnej, w której przedsiębiorstwo działa.

 

Najwyżej ocenionym w całym kraju, ciekawym i cennym pomysłem jest projekt firmy z branży drukarskiej - OPINION Strefa Druku, która chce zmniejszyć swoje negatywne oddziaływanie na środowisko, wdrożyć nowoczesną strategię zarządzania zasobami ludzkimi w firmie oraz politykę współpracy ze środowiskiem naukowym (szkołami, uczelniami wyższymi). Środki z dotacji zostaną przeznaczone m.in. na stworzenie strategii CSR w firmie, audyt środowiskowy i energetyczny, badania laboratoryjne produktu pod kątem możliwości rezygnacji z użycia substancji uciążliwych dla środowiska,  badanie opinii pracowników, przygotowanie raportu społecznej odpowiedzialności firmy.

Zarząd AURO popiera takie inicjatywy i cieszy się, że powstają właśnie na terenie naszego kompleksu. Życzymy powodzenia w realizacji projektu!