Ekokreatywne AURO | AURO Gliwice wynajem biur – biura – hale produkcyjne śląsk – wynajem powierzchni

Ekokreatywne AURO

30 czerwiec 2014
Ekokreatywne AURO

 W ostatnich 3 miesiącach nasz kompleks poddany był zewnętrznym audytom energetycznym mającym na celu ocenę stanu obecnego i przekazanie rekomendacji do poprawy obszarów związanych z wykorzystaniem źródeł energii.

 

 

AURO Business Park, kompleks, którego domeną jest wynajem powierzchni biurowych i magazynowych, wziął udział w projekcie "Ekokreatywne Firmy - nowe kompetencje - czysty zysk", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach".

 

W czasie trwania projektu zostały zaudytowane obszary obejmujące:

- infrastrukturę budowlaną,

- systemy grzewcze,

- systemy wentylacyjne,

- systemy oświetleniowe,

- energia odpadowa,

- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

 

Podczas audytu prowadzonego przez niezależnych ekspertów zewnętrznych nie zidentyfikowano żadnych problemów w obszarach obejmujących: infrastrukturę budowlaną, systemy grzewcze (pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej), systemy wentylacyjne, energię odpadową, komfort i środowisko pracy.
W 1 kwartale 2014 w dwóch budynkach biurowych oraz jednym budynku produkcyjnym przeprowadzono wymianę źródeł światła na LED-owe. Analiza przeprowadzenia w pozostałych budynkach takiej modernizacji oświetlenia wykazała, że przy obecnej intensyfikacji użytkowania, inwestycja w wymianę źródeł światła nie byłaby uzasadniona.
AURO w bieżącym roku zakupuje energię elektryczną z certyfikatem EKO oraz rokrocznie aktywnie negocjuje stawki na zakup energii z wybranymi dostawcami, dzięki czemu koszty ponoszone na zakup energii są relatywnie niskie w ramach obecnej grupy taryfowej, co potwierdziły również wyniki audytu.
Aktualnie AURO Business Park nie wykorzystuje odnawialnych źródeł energii lecz audytorzy nie wykluczyli możliwości zastosowania systemu generacji energii elektrycznej w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne. Rozpatrzenie tych możliwości zostało ujęte w planie inwestycyjnym AURO na lata 2015-2016.
 

Dziękujemy naszym najemcom za udostępnienie pomieszczeń na czas audytu oraz za udzielenie odpowiedzi ze strony użytkownika instalacji na wszelkie pytania audytorów.