Napisz do nas: biuro@auro.com.pl

Zadzwoń do nas: +48 32 330 19 53

Oblicz ulgę

 

Nie czekaj, zacznij oszczędzać z Auro Business Park!

Rozpoczęcie działalności w Strefie nie wymaga żadnych nakładów czasowych ani finansowych. Wystarczy podpisać przedwstępną umowę najmu i wziąć udział w rokowaniach z Zarządem Strefy.

Poniżej przedstawiamy procedurę uzyskania zgody na działalność w KSSE.

Procedura uzyskania zgody na działalność
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i korzystania z ulg podatkowych

 

Procedura zajmuje ok. 3-4 tygodni od podjęcia decyzji przez Zarząd KSSE o jej zainicjowaniu – głównie chodzi o zachowanie ustawowego terminu wywieszenia ogłoszenia o przetargu na 17 dni przed jego terminem. Inwestor musi jednak oszacować, czy w tym terminie zdąży przygotować dokumentację – czy też przetarg należałoby przeprowadzić w nieco późniejszym terminie od wywieszenia ogłoszenia. Poni żej dokładny harmonogram działań.

1. Firma zainteresowana podjęciem działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej składa wniosek do Zarządu Strefy zawierający w szczególności: wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny planowanych na terenie Strefy przedsięwzięć oraz warunków ich realizacji.

* Tytuł do lokalu (podpisana umowa najmu) ułatwia i przyśpiesza procedurę, która w tym wypadku nie wymaga postępowania przetargowego i skraca cały proces z 3 do 1 miesiąca. Nie wymaga również nakładów inwestycyjnych i czasowych
2. Inwestor oraz Zarządzający Strefą przeprowadzają rokowania, w wyniku których następują ustalenia co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Zarządzający Strefą przekazuje Ministrowi Gospodarki wyniki rokowań w celu wydania przez Ministra zezwolenia.
4. Minister Gospodarki udziela zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

5. PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA FIRMA KORZYSTA Z ULG W PŁACENIU PODATKU DOCHODOWEGO

Procedura do pobrania: (pobierz)
Więcej dokumentów znajdziesz tu:

  • KSSE w skrócie (pobierz)
  • Przewodnik KSSE (pobierz)
  • Przewodnik inwestora (pobierz)
  • Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) (pobierz)
Na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, podmioty działające na terenie Strefy mają prawo do ubiegania się o pomoc publiczną. Dochody uzyskane przez firmę działającą w SSE zwolnione będą z podatku dochodowego.

Dzięki kalkulatorowi można wyliczyć przybliżoną wartość możliwych do uzyskania ulg podatkowych. Aby to zrobić należy wypełnić puste pola zgodnie z instrukcją (wystarczy najechać myszką na kalkulator). Dzięki rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2008 (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008), koszty wynajmu magazynu i powierzchni produkcyjnej można wliczyć do kosztów kwalifikowanych.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.

Joanna Witkowska

Kierownik ds. Inwestycji
+48 32 330 19 53

AURO Sp. z o.o.

ul. Leonarda da Vinci 12,
44-109 Gliwice
tel. +48 32 330 19 53
e-mail: biuro@auro.com.pl

Skontaktuj się z nami

15 + 1 =