Napisz do nas: biuro@auro.com.pl

Zadzwoń do nas: +48 32 330 19 53

Aktualności

Ekokreatywne AURO

W ostatnich 3 miesiącach nasz kompleks poddany był zewnętrznym audytom energetycznym mającym na celu ocenę stanu obecnego i przekazanie rekomendacji do poprawy obszarów związanych z wykorzystaniem źródeł energii.

AURO Business Park, kompleks, którego domeną jest wynajem powierzchni biurowych i magazynowych, wziął udział w projekcie „Ekokreatywne Firmy – nowe kompetencje – czysty zysk”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.

W czasie trwania projektu zostały zaudytowane obszary obejmujące:

  • – infrastrukturę budowlaną,
  • – systemy grzewcze,
  • – systemy wentylacyjne,
  • – systemy oświetleniowe,
  • – energia odpadowa,
  • – wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
Podczas audytu prowadzonego przez niezależnych ekspertów zewnętrznych nie zidentyfikowano żadnych problemów w obszarach obejmujących: infrastrukturę budowlaną, systemy grzewcze (pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej), systemy wentylacyjne, energię odpadową, komfort i środowisko pracy.
W 1 kwartale 2014 w dwóch budynkach biurowych oraz jednym budynku produkcyjnym przeprowadzono wymianę źródeł światła na LED-owe. Analiza przeprowadzenia w pozostałych budynkach takiej modernizacji oświetlenia wykazała, że przy obecnej intensyfikacji użytkowania, inwestycja w wymianę źródeł światła nie byłaby uzasadniona.
AURO w bieżącym roku zakupuje energię elektryczną z certyfikatem EKO oraz rokrocznie aktywnie negocjuje stawki na zakup energii z wybranymi dostawcami, dzięki czemu koszty ponoszone na zakup energii są relatywnie niskie w ramach obecnej grupy taryfowej, co potwierdziły również wyniki audytu.
Aktualnie AURO Business Park nie wykorzystuje odnawialnych źródeł energii lecz audytorzy nie wykluczyli możliwości zastosowania systemu generacji energii elektrycznej w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne. Rozpatrzenie tych możliwości zostało ujęte w planie inwestycyjnym AURO na lata 2015-2016.

Dziękujemy naszym najemcom za udostępnienie pomieszczeń na czas audytu oraz za udzielenie odpowiedzi ze strony użytkownika instalacji na wszelkie pytania audytorów.

AURO Sp. z o.o.

ul. Leonarda da Vinci 12,
44-109 Gliwice
tel. +48 32 330 19 53
e-mail: biuro@auro.com.pl

Skontaktuj się z nami

9 + 8 =